Tags » Sukira

D.O: Is there a member whom really ignites your winning drive?

Chanyeol: Baekhyun. When Baekhyun does well, I really want to do well.

cre

Chanbaek

[Pic] 150416-17 Sukira official update (5P)

Broadcast date: 150415
WIth U-KISS’s Soohyun and Hoon, Rainbow’s Jisook
12 more words

Ryeowook

[Info] Sukira Schedule 150413 – 150419

150413  Part 2 with Kim Young Hee, Seo Tae Hoon
150129   VIXX N, CLC Seung Yun                                                   (viewable)
  150414  Part 2 with  Hong Jin Ho, Juniel                                         (viewable) 59 more words

Ryeowook

[Pic] 150412-14 Sukira official update (7P)

Broadcast date: 150413
With VIXX’s N, CLC’s Seungyeon, Kim Younghee, Seo Taehoon
23 more words

Ryeowook

#YeWookAllTheWay [Vtrans] 01/04/15 KTR / Sukira (+ Fanart)

RW: Hôm qua Kyuhyun-ssi đã gọi điện cho tôi và bảo rằng dù bất kể chuyện gì tôi cũng phải đến gặp cậu ấy sau khi kết thúc chương trình radio. 106 more words

YeWook