އިންޑިއާގެ މުމްބާއީ އަކީ އިންޑިއާގެ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ހިތެވެ. ގިނަ ފިލްމުތަކާއި ދިވެހިންގެ ތެެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދާ ޑްރާމާ ސީރީޒްތައް ތައްޔާރުކުރަނީ މުމްބާއީގައި ހުންނަ ފިލްމު ސިޓީގަ އެވެ. މުމްބާއީ އާއި ފިލްމު ސިޓީ ބަލައިލަން އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ދާދި ފަހުން ތިން ދިވެއްސަކަށް ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ.

އެކަމަކު މުހައްމަދު އަކްޝަމް އާއި އަހުމަދު އަބުދުއްރަހްމާން އާއި އަހުމަދު އަމްޖަދު އެ ދަތުރާ މެދު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެ އެވެ. އުއްމީދުކުރި ގޮތާ ޚިލާފަށް، ފިލްމީ ތަރިއަކާ ބައްދަލު ނުކުރެވުމާއި ދަތުރުގެ އިންތިޒާމްތައް ދޯހަޅިކަމުން އެ މީހުން ކުރީ މުޅިން ވެސް ޝަކުވާ އެވެ.

“ސްޓާރަކާ ބައްދަލު ކުރަން ވެސް އަމިއްލަ އަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހަދައިގެންނޯ ދާން ޖެހޭނީ،” އަކްޝަމް “ހަވީރަށް” ކިޔައިދިނެވެ.

“[ހަތަރު ދުވަހަށް] އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނުން ދިނީ އެންމެ 150 ޑޮލަރު. ހޮޓަލުގައި ހުރި ކޮޓަރިއަށް ދުވާލަކަށް 77 ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހުނު. މިއީ ހަމައެކަނި ލޯ ކްލާސް ހޮޓަލަކަށް ވިޒިޓް ކޮށްލާފައި މާލެ ދިޔުން،” އަމްޖަދު ބުންޏެވެ.

މިއީ ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނުން ޖެނުއަރީ މަހު ހަވީރު އޮންލައިންގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ދޯސްތީ ކުއިޒް”ގެ އެންމެ ގިނަ ޖަވާބު ދިމާކުރި ބައިވެރިންނަށް ހައި ކޮމިޝަނާއި އިންޑިއަން ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރުން އިންތިޒާމްކޮށްދިން ދަތުރެކެވެ.