Tags » Sîrah

Teka Silangkata (Tema: Sejarah Islam Zaman Rasulullah)

Sebelum ini saya ada kongsikan permainan Bahasa Arab yang dihasilkan oleh pelajar saya. Kini saya ingin kongsikan pula permainan umum yang boleh dibuat dalam kelas supaya sesi pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyeronokkan. 106 more words

Teka Silangkata

It’s A Sunnah: Feeding People

بسم الله الرحمن الرحيم

It is very common these days for people to go out for a meal with friends and/or family; order some takeout and gather somewhere to eat; or even go for a dessert. 549 more words

Sīrah

Dari Sirah Nabawiyyah Hingga Syi’ah*

Dari Sirah Nabawiyyah Hingga Syi’ah*

*Rangkuman dari Ceramah Ustad Agus Setyawan dalam acara Kajian Islam Golden Week 2015 pada hari Sabtu malam, 02 Mei 2015 @Hall Sekolah Republik Indonesia Tokyo (SRIT) Meguro-Tokyo, JEPANG. 646 more words

Artikel

Kisah Sekeping Roti

Pada suatu ketika, Saidatina Fatimah Az-Zahra telah memperolehi sedikit gandum yang berupa bijirin yang belum diperoses. Gadum yang boleh diperolehi pada ketika itu adalah yang merupakan jenis yang kurang berkualiti berbanding dengan zaman sekarang. 444 more words

Saidatina Fatimah Az-Zahra

The Incident of Thumāmah ibn Uthāl رضي الله عنه

Abū Hurayrah رضي الله عنه narrates that the Prophet ﷺ sent a cavalry towards Najd, and it brought back with it a man from the Banū Ḥanīfah tribe, known as Thumāmah ibn Uthāl, whom they tied to a pillar from the pillars of the Masjid. 742 more words

Sīrah

Dakwah:Antara Agama dan Darah.

Dakwah berasal daripada perkataan Arab iaitu da’a bermaksud menyeru, mengajak.Dari segi istilah syara’ menurut Syeikhul Islam Ibn Taimiyah dakwah kepada Allah ialah dakwah untuk iman kepadaNya,dan apa yang dibawa oleh RasulNya,membenarkan apa yang dikhabarkannya,mentaati apa diperintahkan. 457 more words

Agama

Amalan Sang 'Atiq lagi 'Ash-Shiddiq

“Di tiap amalku, aku selalu mencoba untuk dapat mengalahkan Abu Bakr.”

– ‘Umar ibn Al-Khaththab

Nama beliau menurut pendapat yang shahih adalah Abdullah bin ‘Ustman bin ‘Amir bin ‘Amr bin Ka’ab bin Sa’ad bin Taiym bin Murah bin Ka’ab bin Lu’ay Al Qurasyi At Taimi.

700 more words
Islam