Tags » Sehun

[Part 1] Exotic Love, Exotic Girl!

Part 1

Title : EXOtic Love, EXOtic Girl !

Cast : Kai, Suzy, Krystal, Sulli, Sehun, Minzy, JB

Rating : PG-15

Genre : Romance, Comedy… 2,393 more words

Suzy

Review: EXO's 2nd Album 'EXODUS'

First of all, in this album, every member has their own version of an album. With their own photobook, with a random photo card, and a random poster. 1,111 more words

Exo

[FANACC] MUSIC BANK IN HANOI by 리♥

Hm… Lâu lắm rồi k có viết bài trên đây! Nhân dịp zai nhà sang, lại có cơ hội mục sở thị nên lên chia sẻ vài điều. 2,340 more words

Exo