Tags » Picot

NEŠTO NOVO - Picot bod, izrada pom-poma i NEŠTO STARO - simboli za čitanje šema, da ponovimo

Verujem da smo do sada svi vežbali i ponavljali ono što smo naučili. Zato je i služila ova pauzica, da svako može da kupi iglu i vunicu, da proba početnu petlju, lanac, stubiće,, krug. 858 more words

Picot Tuesday

It’s Picot Tuesday! It’s a lot like Fat Tuesday…there will be a celebratory parade at the end :)

The picot bind off has a lot of lovely qualities.   85 more words

Knitting