Tags » My Diary

What if we lived underwater?

I wish I had a home like Spongebob’s :D. And It would be great to swim around the clock ^_^

Photography

Energy conservation and management

Aj ker xam ta valoi hoye6e… sub tao easy chilo…kono asubidha nei….

Akhon khub gorom lag6e…
Sorir ta kono rokom a tike aa6e j kono somoy breakdown hoye jete pare… 62 more words

My Diary

Tear Me Apart

I learned not to

Give up

When times get hard;

If I do

The devil will

Tear me apart.

My Diary

Làm thơ

Xem On this day trên facebook, thấy lại bài thơ mình làm cách đây 3 năm. Giờ cảm thấy sao mà đúng quá vậy @@ Không nhớ lúc đó khi làm thơ, mình đang nghĩ gì nữa. 334 more words

My Diary

Let's get it started!

27/05/15…

Nào! Bắt đầu thôi nào!
Dù chưa biết cách sử dụng gì cả, ngay cả post cái này lên cũng khá khó khăn :)) Thôi kệ, ko biết, mốt sẽ biết thôi :)) 12 more words

#hello

Planned Telstra cable outage

Currently we have no broadband internet !!!
Was notified by Telstra well in advance of possible outages today from 10.00am – 3.00pm

Not to worry, to keep us going the desktop PC is now tethered my Samsung phone!

My Diary