Tags » Microsoft Visual Studio

Microsoft Band, Health updated, Developer SDK Preview released

Microsoft today announced huge updates for the Microsoft Band and Microsoft Health apps along with the first release of an SDK for third-party developers and a web dashboard, too. 1,067 more words

Windows Phone

Mnożenie Macierzy (w Języku C) Explained

Czas czytania: 5 minut

Mnożenie dwóch macierzy najlepiej przedstawić na przykładzie. Pierwszym krokiem jest wypisanie ich w sposób podobny do poniższego:

Narysujmy teraz pierwsze linie pomocnicze (przedłużenie pierwszego wiersza macierzy A i pierwszej kolumny macierzy B) i zaznaczmy ich punkt przecięcia: 450 more words

Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio is an integrated development environment (IDE) from Microsoft. It is used to programs for Microsoft Windows, as well as websites, web applications and web services. 30 more words

Visual Studio