Tags » Lyrics

XIA Junsu (준수) - Hello Hello

[Track 11Naver | Melon | Genie | Bugs | Olleh | mp3 |
작사: Juno, J.Kimb | 작곡: 준수, 박일 | 편곡: 박일 460 more words

Lyrics

XIA Junsu (준수) - F.L.P

[Track 10Naver | Melon | Genie | Bugs | Olleh | mp3 |
작사: 준수, Bruce `Automatic` Vanderveer, Ebony Cunningham | 작곡/편곡: Bruce `Automatic` Vanderveer, Ebony Cunningham… 964 more words

Lyrics

Mark Ronson – Uptown* Funk (feat. Bruno Mars)

Mark Ronson – Uptown Funk (feat. Bruno Mars)

Songwriters: Mark Ronson, Bruno Mars

Album: Uptown Special

Genre: Funk

Music Labels: Atlantic Records (Bruno Mars) & Allido Records (Mark Ronson) 695 more words

Tuesday tune: Crazy in love

I was invited to go watch Fifty Shades of Grey last Friday night… Yes, it was a first date and yes, I was wondering if it would be a good thing, but why not? 42 more words

Kat's Everyday Happenings

XIA Junsu (준수) - Love You More

[Track 9Naver | Melon | Genie | Bugs | Olleh | mp3 |
작사: Juno, J.Kimb | 작곡/편곡: Ben Earle
Lyricist: Juno, J. 445 more words

Lyrics

赤血长殷 / Xích huyết trường ân - various artists - Lang Gia Bảng OST

青砖黛瓦  故景如旧

qīng zhuān dài wǎ gù jǐng rú jiù

Thanh chuyên đại ngõa cố cảnh như cựu

Tường xanh ngói đen, quang cảnh vẫn giống như xưa… 1,741 more words

Lyrics

XIA Junsu (준수) - Musical in Life

[Track 8Naver | Melon | Genie | Bugs | Olleh | mp3 |
작사: 준수 | 작곡/편곡: 회장님, 정재엽
Lyricist: Junsu | Composer/Arranger: The President, Jeong Jae-yeob… 625 more words

Lyrics