Tags » Lästa 2014

The Princess Bride: S. Morgenstern's Classic Tale of True Love and High Adventure av William Goldman

Titel: The Princess Bride: S. Morgenstern’s Classic Tale of True Love and High Adventure 

Författare: William Goldman

Andra böcker av samma författare: Marathon Man, Adventures in Screen Writing  638 more words

Lästa 2014

The Little Stranger av Sarah Waters

Titel: The Little Stranger (sv. titel Främlingen i Huset)

Författare: Sarah Waters

Andra böcker av samma författare: Fingersmith, The Night Watch, Tipping the Velvet, Affinity, The Paying Guests  352 more words

Lästa 2014

Burial Rites av Hannah Kent

Titel: Burial Rites (sv. titel En mörderska bland oss)

Författare: Hannah Kent

Utgivningsår: 2013

Originalspråk: Engelska

Island år 1829. Agnes Magnúsdottír har blivit dömd till döden för mord och på grund av överfulla fängelser placeras hon i väntan på avrättning hemma hos en helt vanlig isländsk familj. 396 more words

Lästa 2014

If I Stay av Gayle Forman

Titel: If I Stay (sv. titel Om jag stannar)

Författare: Gayle Forman

Andra böcker i samma serie: #2, Where She Went (sv. titel När jag lät dig gå) 514 more words

Lästa 2014

East of Eden av John Steinbeck

Titel: East of Eden (sv. titel Öster om Eden)

Författare: John Steinbeck

Andra böcker av samma författare: The Grapes of Wrath (sv. titel Vredens Druvor),  716 more words

Lästa 2014

The Catcher in the Rye av J.D Salinger

Titel: The Catcher in the Rye (sv. titel Räddaren i Nöden)

Författare: J.D Salinger

Andra böcker av samma författare: Franny and Zoey, Nine Stories m.fl… 674 more words

Lästa 2014

Time Stops for no Mouse av Michael Hoeye

Titel: Time Stops for No Mouse – A Hermux Tantamoq Adventure (sv. titel En mus för alla tider)

Författare: Michael Hoeye

Andra böcker i samma serie: 409 more words

Lästa 2014