Tags » Jämställdhet

Kön och särart ute nu!

Nu är äntligen min bok Kön och särart publicerad. Den finns att köpa både på Adlibris, Bokus och CDON.COM.

Här är en kort sammanfattning om bokens innehåll: 176 more words

Nyheter

Kön och särart ute nu!

Nu är äntligen min bok Kön och särart publicerad. Den finns att köpa både på Adlibris, Bokus och CDON.COM.

Här är en kort sammanfattning om bokens innehåll: 176 more words

Nyheter

Kön och särart nu ute!

Nu är äntligen min bok Kön och särart publicerad. Den finns att köpa både på Adlibris, Bokus och CDON.COM.

Här är en kort sammanfattning om bokens innehåll: 176 more words

Nyheter

Girl Superhero?

I keep on thinking about how to develop our Superhero project at school, and as usual, when your mind is busy with something, it looks like everything around you has to do with it. 43 more words

English

Arbetet med stadens kommunikation ur ett mångfalds- och genusperspektiv stärks under 2015

Delaktighet och mångfald ska genomsyra kommunens verksamheter och då är det är viktigt att kommunens kommunikationsmaterial förmedlar och speglar hela kommunens befolkning i form av t ex kön, etnicitet och ålder. 326 more words

Antidiskriminering

Mor ror - eller?

Mor ror. Far är rar.

Så lyder två av otaliga ramsor som svenska barn rabblat under många decennier för att lära sig svenska fonem (minsta betydelseskiljande enheter). 325 more words

Genus

Könsroller och våldsbenägenhet

Idag rapporterar Sveriges Radio (SR) att traditionell syn på könsroller påverkar våldsbenägenheten. Forskning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor visar att unga människor som traditionell syn på manligt och kvinnlig löper större risk att slåss och att kränka andra och för unga män ökar risken hela tre gånger. 89 more words

Genus