Tags » Jämställdhet

Förslag på att öronmärka 5 månader till papporna

#Föräldrarledighet #Jämställdhet #SvPol #Sommarenärkort #Lolox2

Svenskt

Penisen hyllad men vaginan osynliggjord

Att människan inte är en logisk varelse är ett faktum som inte borde ha undgått någon. Men frågan är hur ologisk en människa, eller grupp människor, får lov att vara. 130 more words

Jämställdhet

Påskens vittnen - andra söndagen i påsktiden

Fakta!

Texten från Johannesevangeliet är på många sätt väldigt exakt. Det är precis de där personerna som ser Jesus och det var exakt 153 fiskar i näten. 707 more words

Medmänniskor

Ge alla kvinnor samma möjlighet att testa sig

Alla kvinnor oavsett social bakgrund och klass ska ha rätt till samma screeningmöjligheter. Det handlar om rätten till sin hälsa och den ska inte vara förbehållen människor med fasta jobb eller hög lön. 320 more words

Sjukvården

If you truly want equality, don't ask for special treatment.

For the past seven months or so there has been a lot of talk about the number of women in the video game industry. A small group of very vocal radical feminists has tried to make the problem about men, claiming it’s men’s fault that there aren’t more women in game development. 513 more words

Hur jämställd är DN STHLM?

Funderar ni på hur jämställd är DN? Jag har precis skrivit klart en artikel om DN STHLM! Hur synliggörs den kvinnor och män? Vad är det som tas för givet? Vad säger bilderna?

Svenska

8 mars - en reflektion om jämställdhet

Idag är det internationella kvinnodagen. Sorgligt nog behövs fortfarande en sådan. Veckans uppgift blir för alla att reflektera över mans och kvinnodominerade. Vad är ett kvinnodominerat yrke? 255 more words

Blogg100