Tags » Great Photos

Xóa hình theo cảm tính hay có phương pháp ?

Hồi đầu mới cầm máy, đa số đều xóa hình theo kiểu thích hay không thích. Dần về sau, xóa hình không còn chỉ là cảm tính nữa, mà đã thành một phương pháp có nhiều bước. 1,071 more words

365 Days Of Creativity Project

Bright Metallic Issue #4 March 2015

Bright Metallic Issue #4 is out now!

Pick up a copy at our main office, or any of your favorite Bright Metallic kiosk locations! 153 more words

Bright Metallic

Focused

Mont Aigoual, Cévennes , Gard, Languedoc, France. Photograph by JulienDelaval JulienDelaval. NOTE FROM THIS WEBSITE: We present this photograph on this site in the hope that it creates more interest in the great work of this photographer by our readers. 124 more words

Focused

Focused

Photograph by lukefontana lukefontana. NOTE FROM THIS WEBSITE: We present this photograph on this site in the hope that it creates more interest in the great work of this photographer by our readers. 124 more words

Focused