Tags » Fictions

(Cerita #07) Tanah Kosong di Belakang Rumah Kami

Di belakang rumah kami ada sepetak tanah kosong. Tanah kosong ini berjarak sekitar sepuluh meter dari halaman belakang rumah kami dan membentang cukup luas, kira-kira bisa dibangun lima atau enam rumah berukuran sedang di sana. 1,604 more words

Cerpen

Coming Soon!

Starring Bae Suzy from miss A and A Guy | Adventure, slight!Romance, Fluff, Friendship, Alternate Universe | PG 15 | Oneshot

A nameless and lonely island connect me to you again… – Islands, Super Junior

137 more words
Bae Suzy

Ham Vui - Chương 1

Edit: Trong đây có cái đoạn mà mẹ anh công sang Pháp, sau đó cũng là bạn thụ cũng từng sang Pháp, ta không có bị nhầm lẫn nha, ta đọc kỹ mấy lần rồi í >”< 2,416 more words

Fictions

TTKSCBD - Chương 1

Đệ nhất chương,

Lưu Tiểu Niên là một tên chuyên viết lách trên mạng, đáng lý là một tên otaku viết truyện tiểu thuyết trên web, về sau trang web lại bị chỉnh đốn thế nào phải đóng, thế là không thể làm gì khác hơn là đổi bút danh tạm thời trú ở một trang web chuyên viết thể loại Lolita. 4,806 more words

Fictions

All she wanted to have a scoop of chocolate ice cream. Dare anyone come her way. But he refuted to take her to the ice cream parlour. 26 more words

Love

First Draft | You Stupid Bitch

“You stupid bitch!” yells Ethan, grabbing ahold of his petite wife’s frail arm. Her other arm drops the house phone and continues to resist, pushing, slapping, punching. 123 more words

Writing