Tags » Exo

[Ficlet] English Matter

English Matter | by: siluetjuliet | Ficlet: 900+wc

cast: Kim Minseok / Xiumin (EXO), Yang Minsoo (Re: Minsu) (OC)

 Rating: PG-15 | Genre: … 1,069 more words

Romance

[Ficlet] English Matter

English Matter | by: siluetjuliet | Ficlet: 900+wc

cast: Kim Minseok / Xiumin (EXO), Yang Minsoo (Re: Minsu) (OC)

 Rating: PG-15 | Genre: … 1,065 more words

EXO

DREAM HIGH [2]

Dream High

Present by Yoowssi

Main Cast

Im Yoona | Byun Baekhyun | Oh Sehun | Krystal Jung | Kim Taehyung | Yoon Bomi | Son Naeun | 3,696 more words

|HunHan| Thất Niên Chi Dương - 【10】

CHƯƠNG 10 : TRƯỚC CƠN BÃO

Tư gia của phó thủ lĩnh cấm vệ quân Mân Thạc, sau giờ cơm tối.

“Khốn kiếp! Nếu không thả ta ta thề sẽ đốt trụi cái căn nhà này, Mân Thạc! 7,802 more words

HunHan

Review #38 - Faves #4 - EXO

Back again! This time I will be tackling EXO’s special winter album “Miracles in December” for these simple reasons:  1,000 more words

Review