Tags » Diep

Tyd en geduld

Dis geen wonder geduld word so hoog aangeskryf in die Bybel en in talle ander geskrifte nie. Dis seker die moeilikste deug om op aanspraak te maak. 224 more words

Die put van lees en skryf

Ek het my die afgelope twee weke die tyd gegun om boeke te lees wat ek nog altyd wou. En dit was pure vreugde. My lesery was tweedoelig: eerstens om die ou klassieke gunstelinge op te soek, en tweedens om te gaan kyk wat en hoe die wêreld se voorste liefdesromanskrywers skryf. 339 more words

Another win

Mornings are hard. I think it’s tied to the lack of movement overnight, my inability to do anything other than sleep on my back. I wake up stiff and exhausted, it takes time for me to get my muscles warmed up. 637 more words

Breast Cancer

Post-surgery update

I don’t have much energy to write, but I wanted to give you a little post surgery report. Recovery is a little rough. I think I was so focused on the actual surgery that I didn’t give much thought at all to the aftermath. 228 more words

Breast Cancer

Swaelvlug

Die eerste verkenners het laat gistermiddag opgedaag. Hulle het ʼn kort entjie uitmekaar gaan sit en die een heel regs het eerste begin praat. Sy stem was aan my onbekend en dit was by die aanhoor van die vreemde, melodieuse fluit dat ek opgekyk het. 232 more words

The other side

I need to be on the other side of this thing. The waiting, the anticipation, the unknown — it’s starting to become unbearable. So much of what I’ve experienced in the last few weeks has felt like one step forward, two steps back. 421 more words

Breast Cancer

A quick update

Today’s pre-op testing at the hospital was pretty painless. In and out in under two hours. Lots of forms, blood work (again!), chest x-ray, blood pressure, EKG, physical exam… And the best news: they told me to cancel my surgical clearance appointment with my primary care doctor tomorrow. 150 more words

Breast Cancer