Tags » Couple Relationships

Wyn Bramley uncovers the unconscious processes that create or destroy relationships

Bewitched, Bothered and Bewildered

This book is addressed to anyone, lay or professional, who seeks to understand more of the shared unconscious processes that bind and/or destroy couple relationships. 1,193 more words

Psychoanalysis

Izanami at Izanagi: Usapin ng Kapalaran

Ang Izanami at Izanagi ang isa sa pinakamalakas na kakayahan ng isang taong nagtataglay ng Sharingan. Ayon sa kasaysayan ng dalawang kakayahan, hindi nahihiwalay ang isa mula sa isa. 503 more words

Couple Relationships

Ang Sharingan: Mga Mata ng Alaala

Bilang panimula, ito ang isang video na naglalarawan sa kakayahan ng taong nagtataglay ng Sharingan.

Base sa paliwanag ni Lee, may kakayahang basahin at pangunahan ng taong may Sharingan ang galaw at ninjutsu (ang bersyon ng… 1,078 more words

Couple Relationships

Saturday of the First Week of Lent

Today’s readings

Reading 1 Dt 26:16-19
Responsorial Psalm Ps 119:1-2, 4-5, 7-8
R.(1b) Blessed are they who follow the law of the Lord!
Gospel Mt 5:43-48… 483 more words

Couple Prayer

Friday of the First Week of Lent

Today’s readings

Reading 1 Ez 18:21-28
Responsorial Psalm Ps 130:1-2, 3-4, 4-6, 7-8
R.(3) If you, O Lord, laid bare our guilt who could endure it? 479 more words

Couple Prayer

Thursday of the First Week of Lent

Today’s readings

Reading 1 Est C:12, 14-16, 23-25
Responsorial Psalm Ps 138:1-2, 2-3, 7-8
R.(3a) Lord, on the day I called for help, you answered me. 537 more words

Couple Prayer

Wednesday of the First Week of Lent

Today’s readings

Reading 1 Jon 3:1-10
Responsorial Psalm Ps 51:3-4, 12-13, 18-19
R.(19b) A heart contrite and humbled, O God, you will not spurn.
Gospel  630 more words

Couple Prayer