Tags » Chan

Case Solution for Tracy Chan: "We Need to Talk"

Complete Case details are given below :

Case Name :      Tracy Chan: “We Need to Talk”

Authors :           Paul Bigus, Jana Seijts

Source :             Ivey Publishing… 364 more words

Case

To Live or To Die?

When I first learned that two Australian men were on death row in Indonesia, my first thought was “Get them out of there!”. When I learned what they had been trying to do, my first thought was “Imagine what could have happened if those drugs had reached Australia! 456 more words

Chan

Lẽ ra tôi phải được yêu thương

Lẽ ra tôi phải được yêu thương… bởi chính những người đã và đang nổi tiếng trên mạng xã hội.

Bởi vì, không lúc nào tôi yêu mến và ngưỡng mộ họ bằng nhiều cách. 504 more words

Non-photography

The wonderful experience of Zen

Zen is slippery, beyond the logic of the intellect. The sixth patriarch in the platform sutra says if we are not attached to anything externally then our minds are not confused internally. 303 more words

Zen

Black day! Stupid girl!

Chuyện xảy ra đúng hôm thứ 6 ngày 13, một chuyện “ngu” mà mình sẽ mãi khắc cốt ghi tâm…

Không ngồi dài dòng kể lại câu chuyện làm gì, vả lại mỗi lần kể là mỗi lần đau đớn đến tột cùng… 183 more words

Lảm Nhảm