Tags » Blogroll

Prepare For Home Ownership

For many, owning a home is a stepping stone to financial well-being. Nicole Knuckles, Regional Diverse Segments Manager with Wells Fargo, is hosting a Seminar… 137 more words

Freddie's Morning Show Update

Chương 36

* Ðể theo đuổi phương thức sinh tồn đẹp hơn của tương lai, để thay đổi những cái không thích nghi với hoàn cảnh, bạn hoàn toàn có thể chôn vùi cái tôi cũ rích đi, đem mình nhào nặn lại được bộ mặt hoàn toàn khác hẳn, để mong thích nghi với một hoàn cảnh mới, bắt đầu một cuộc sống mới, mở ra một cuộc đời mới. 3,095 more words

Blogroll

Chương 42

* Cái hại của việc dùng binh, do dự là lớn nhất; tai họa của ba quân, không có gì bằng hồ nghi.

* Ðiều đáng sợ là ở chỗ bạn sợ sai hỏng mà do dự lưỡng lự không quyết định. 2,703 more words

Blogroll