Tags » Audio / Video

Recitation of the Matn of At-Tuhfatul Atfaal of Imaam Sulaymaan Al-Jamzoori Rahimahullaah

This is the recitation of the complete Matn of At-Tuhfatul Atfaali Wal Ghilmaani Fee Tajweedil Qur’aan of Imaam Sulaymaan Al-Jamzoori Rahimahullaah.

TRƯỜNG XUÂN - TRƯỜNG XUÂN (Giao Chỉ - San Jose)

Tàu Trường Xuân.

Tháng 4 năm 1975 Saigon / “ Một con tàu ngơ ngác ra khơi” (Nam Lộc) / Một thuyền trưởng tuyệt vọng / Gần 4 ngàn hành khách của định mệnh / Cuộc hành trình không bờ bến / Vỏn vẹn 3 ngày hải hành trôi nổi / Hai người tự tử thủy táng / Hai đứa trẻ ra đời / Con tàu kéo Song An, cứu tinh số 1 / Thương thuyền nhân đạo Ðan Mạch, cứu tinh số 2 / Sau cùng, tàu Trường Xuân không chìm được kéo về Hồng Kông với thi hài của người khách cuối cùng: Ðại tá Wong A Sáng, sư đoàn 5 bộ binh / Câu chuyện 40 năm trước được kể lại vào dịp ghi dấu 40 năm sau (1975-2015 ). 4,305 more words

Hồi-ký - Bút-ký

Giới thiệu DVD - BỘ QUÂN PHỤC CỦA CHA TÔI (Tana Thái Hà)

Cha Tôi và biết bao nhiêu đồng đội – Họ đã chiến đấu, để từ trong cõi chết họ bước ra mà sống. Để họ trở về từ địa ngục trần gian. 425 more words

Audio-Video

Thời gian vụt bay - Alain Bao

16 tháng 4 năm 2015 đánh dấu 26 năm rời khỏi Việt Nam.Thời gian vụt bay, tóc đã bắt đầu ngã màu, Ngày tôi đi, nợ quê hương, đất nước, nợ cát trắng Nha Trang, Sài Gòn nắng đổ chiều mưa, Trưng Vương con đường tình, bạn bè, thầy cô..cả những mối tình rách ngang vai.Lòng tự nhủ hứa sẽ trở lại, nhưng rồi năm lại năm, tháng lại tháng, ngày qua ngày…ViệtNam càng xa vời vợi..trong ký ức ..chỉ còn là dĩ vãng và kỷ niệm phai nhòa theo dòng thời gian và bước chân lạc loài người thanh niên viễn xứ ngày nào… Bảo Phán – ( Alain Bảo ) 13/4/2015… 139 more words

Alain Bảo