Tags » An

"Một chút" về tui - Kẻ du lịch ngoại đạo

Tui, một con nhỏ thờ ơ với nhân tình thế thái lại bị đặt trong tình huống “trớ trêu” là phải đi đây đó thì thật uổng phí cho cái gọi là sự đời này. 1,432 more words

An

For all intents and purposes I am your average mental health practitioner, only I act like a fraud each and every day. You see, the thing is that no-one knows my past. 292 more words

Anorexia