Tags » Act Like A Man

That Thing Called "MU (Mutual Understanding o Maling Ugnayan)"

Ito ang simula ng aking #SundaySeries. Ngayong buwan ng Hulyo, tuwing Linggo, magkakaroon ako ng isang blog topic na series. Ang una kong napili ay ang ‘That Thing Called’. 502 more words

Courtship & Dating

Coming Soon: POGI Problems Conference

Marahil ay kilala mo naman si Ramon Bautista diba? Sa pagkakaalam ko siya ang nagpauso ng hashtag na #pogiproblems. Nakakata(u)wa ang mga posts niya sa kanyang FB page: … 796 more words

Tagalog

Act Like A Man

“So be Strong, Act like a Man”

1 Kings 2:2

How will my son know when he’s a man? How did I know when I became a man?

249 more words
Lifestyle

Grip It & Rip It

Dammit. Seriously. All you men who are SOOOO into a girl. Like, soooo into her for all of 4 weeks, lemme let you in on a lil something. 261 more words

Dating