Under årets första vecka började jag träna dagligen med en stor tall, en riktig fura i Brunnsparken i Helsingfors. Först gör jag taiji trädpositionen bredvid den och ställer mig sedan vid en lågt växande gren och håller i den. 170 fler ord