Skriva och redigera

WordPress-redigerare: Arbeta med block

WordPress-redigeraren är vad du använder för att skapa sidor och inlägg på din webbplats. Så här använder du den!

WordPress-blockredigeraren
WordPress-blockredigeraren

Du kan använda WordPress-redigeraren för att skapa sidor och inlägg med rikligt med media och enkelt kontrollera deras utformning. I stället för att du ska behöva tänka på att justera och organisera text, citat och bilder, har varje element av ett inlägg eller en sida nu sitt eget block – du kan fokusera på att bara skapa.

Flytta, redigera och anpassa varje block, och redigeraren kommer att visa visuella element så som de kommer att se ut på din faktiska webbplats. Detta sparar tid åt dig som du tidigare kanske behövde lägga på att förhandsgranska och dubbelkolla ditt innehåll innan du klickade på knappen Publicera.

Om din redigerare inte ser ut som vad som beskrivs i denna guide, kolla in den här användbara informationen om de olika redigerarna vi har.

Block

WordPress-redigeraren använder block för att förändra sättet som du skapar innehåll på: Den förvandlar ett enstaka dokument till en samling diskreta element med en struktur som är lätt att förstå och ändra.

Redigeraren ger en ny, enkel upplevelse för att skapa sidor och inlägg. Med block kan du snabbt lägga till och anpassa flera mediaelement och visuella element som tidigare krävde kortkoder, anpassad HTML-kod och inbäddningar.


Lägga till ett block

Det finns många blocktyper för dig att välja mellan, vilka du kommer att se organiserade efter kategori och senaste användning. Du kan redigera eller flytta varje block oberoende av de andra blocken, och enskilda block har ibland egna formateringsinställningar som ger dig ännu mer kontroll över utformning och funktioner.

Lägga till nya block
Lägga till nya block

Det finns flera sätt att lägga till block på och välja vilken blocktyp du behöver.

 1. Klicka på svart + ikon vid sidan av ett tomt block.
 2. Klicka på blå + ikon längst upp till höger i redigeraren.
 3. Tryck på Enter/Retur-tangenten i ett valt block för att skapa ett nytt block under det.
 4. Klicka på svart + ikon högst upp i mitten på ett befintligt block för att lägga till ett block ovanför det.
 5. Klicka på de tre punkterna precis ovanför ett valt block och välj att lägga till ett block ovanför eller under det aktuella blocket.

Standardblocktypen är ett stycke – som du kommer att använda för vanlig text –  men du kan även välja en annan blocktyp med någon av  +-knapparna. Du kan också söka efter block genom att skriva ett snedstreck följt av blocknamnet – till exempel /bild eller /rubrik.

Genväg för att lägga till ett block
Genväg för att lägga till ett block

↑ Innehållsförteckning ↑

Flytta block

Du kan dra runt block genom att klicka och hålla ned handtaget i blockets verktygsfält som visas när du håller muspekaren över vänster sida av verktygsfältet. Du kan också använda uppåt- och nedåtpilarna för att flytta ett block ett steg i önskad riktning.

Flytta block
Flytta block

↑ Innehållsförteckning ↑

Konfigurera ett block

Varje block har sina egna inställningar. Klicka på ett block så visas ett verktygsfält högst upp i blocket. Du kommer också att hitta ytterligare inställningar i sidofältet till höger i redigeraren.

Exempel på olika blockverktygsfält

Verktygsfält för styckesblock
Verktygsfält för styckesblock
Verktygsfält för bildblock
Verktygsfält för bildblock
Verktygsfält för listblock
Verktygsfält för listblock

Blockinställningar – Verktygsfält

Klicka på de tre punkterna till höger om blockverktygsfältet för ytterligare alternativ som finns för de flesta blocken.

 1. Dölj blockinställningar stänger inställningsmenyn.
 2. Duplicera skapar ett andra block på samma sida med samma innehåll.
 3. Infoga före/efter lägger till ett nytt block före eller efter det aktuella blocket.
 4. Redigera som HTML växlar blocket till HTML-versionen av det så att du kan redigera HTML direkt. När du redigerar som HTML ändras detta alternativ till Redigera visuellt
 5. Lägg till återanvändbara block gör att du kan skapa ett block som kan användas på andra sidor som behåller blockets innehåll och stil. Läs mer.
 6. Ta bort block tar bort blocket från din sida/inlägg.
Ytterligare alternativ för blockverktygsfält
Ytterligare alternativ för blockverktygsfält

All kod kommer inte att fungera när du redigerar som HTML. Om din kod är välformad och utan fel kontrollerar du att den finns på listan över godkända HTML-taggar och att det inte är en begränsad kod, som JavaScript.

Blockinställningar – Sidopanel

Blockinställningarna till höger om din redigerare ger olika alternativ baserat på vilket block du använder.

På skärmbilden till höger är det aktiva blocket ett stycke så det finns alternativ för att ändra teckenstorlek, tecken- och bakgrundsfärg, samt avancerade alternativ för att skapa sidhoppningar eller lägga till en CSS-klass.

Om du inte ser blockinställningarna till höger om din redigerare klickar du på inställningsikonen ⚙️ (som ser ut som ett kugghjul) bredvid knappen Publicera/Uppdatera för att expandera sidofältsmenyn.

Sidinställningar – Sidopanel
Sidinställningar – Sidopanel
Blockinställningar – Sidopanel
Blockeringsinställningar i sidofältet innehåller ytterligare alternativ som är specifika för blocket du redigerar.

Ändra en blocktyp

Vad gör jag om jag vill ändra en blocktyp? Inga problem! Du kan göra om varje block till en annan liknande eller relaterad blocktyp. Till exempel, ändra ett stycke till en rubrik, en lista eller ett citat.

Ändra en blocktyp
Ändra en blocktyp

↑ Innehållsförteckning ↑

Blocknavigeringen är en listruta med alla de block som du har infogat på sidan eller i inlägget. Det gör det enkelt att se strukturen på sidan och välja ett befintligt block som du vill arbeta med.


Du kommer åt blocknavigeringsverktyget genom att klicka på ikonen som ser ut som en liten punktlista med tre vertikala linjer. Den finns efter innehållsstrukturen (informationsikonen) i det övre vänstra hörnet av redigeraren.

Blocknavigeringen är särskilt användbar för att välja block som är svåra att nå, till exempel en enskild kolumn inuti ett kolumnblock eller ett block inuti ett gruppblock:

Med hjälp av blocknavigeringsverktyget kan du hoppa direkt till valfritt block på sidan för att redigera det.
Med hjälp av blocknavigeringsverktyget kan du hoppa direkt till valfritt block på sidan för att redigera det.

↑ Innehållsförteckning ↑

Ta bort ett block

För att ta bort ett block, välj blocket och klicka på de tre punkterna i verktygsfältet direkt ovanför det. Bland inställningarna kommer du att se alternativet att ta bort blocket.

Ta bort ett block
Ta bort ett block

Dokumentinställningar

Till höger i blockredigeraren, i menyn Dokumentinställningar kan du lägga till taggar och kategorier, välja en utvald bild, se och ändra status på ditt inlägg, med mera – dessa alternativ tillämpas på hela sidan eller inlägget.

Klicka på nedåtpilen bredvid varje rubrik i Dokumentinställningar för att redigera de specifika alternativen.

WordPress-redigeraren – Dokumentinställningar
Dokumentinställningar

Om du inte ser Dokumentinställningar till höger om blockredigeraren så klickar du på inställningsikonen ⚙️ (ser ut som ett kugghjul) överst till höger för att öppna Dokumentinställningarna. 

WordPress-redigeraren – Inställningar

Blockmönster

Blockmönster är en samling fördefinierade block som du kan infoga i inlägg och på sidor. Det finns till exempel ett blockmönster för att infoga tre bilder sida vid sida. Så här infogar du ett blockmönster:

 1. Klicka på +-ikonen för att lägga till ett nytt block.
 2. Klicka på fliken Mönster.
 3. Klicka på det mönster du vill infoga så infogas mönstret i dokumentet på markörens plats.

Mer information finns i vår guide till blockmönster.


↑ Innehållsförteckning ↑

Fler alternativ

Anpassa din redigeringsupplevelse till att passa dina behov via de tre punkterna till höger om inställningsikonen.

Visa

Ger alternativ för var blockverktygsfält visas när du redigerar.

Redigerare

Du är som standard i det visuella redigeringsverktyget. Byt till kodredigeraren för att visa hela sidan i HTML-kod.

All kod kommer inte att fungera när du redigerar som HTML. Om din kod är välformad och utan fel kontrollerar du att den finns på listan över godkända HTML-taggar och att det inte är en begränsad kod, som JavaScript.

Verktyg

Hantera befintliga återanvändbara block, kopiera allt innehåll som ska klistras in till en annan sida, eller läs om kortkommandon.

Alternativ

Välj vilka dokumentinställningar som visas i sidofältet.

Fler alternativ

Vanliga frågor

Hur redigerar jag HTML i WordPress-redigeraren?

Det finns ett Anpassat HTML-block som du kan lägga till om du vill skapa din egen HTML-kod.

Andra alternativ för att redigera HTML-kod i WordPress-redigeraren hittar du här.

All kod kommer inte att fungera när du redigerar som HTML. Om din kod är välformad och utan fel kontrollerar du att den finns på listan över godkända HTML-taggar och att det inte är en begränsad kod, som JavaScript.

Hur kommer mitt befintliga innehåll att se ut?

Om du har bytt från den klassiska redigeraren till blockredigeraren bör ditt nuvarande innehåll se ut som tidigare. Om du redigerar ett befintligt inlägg eller en befintlig sida i den nya redigeraren kommer allt innehåll att placeras i ett klassiskt block, som kommer att behandla det på samma sätt som den tidigare redigeraren gjorde. Här är mer information om att övergå till block.

Varför ser mitt innehåll inte likadant ut i redigeraren som på webbplatsen?

Det kan hända att du ser en viss skillnad mellan ditt innehåll i redigeraren och ditt innehåll på webbplatsen, vilken i huvudsak beror på sättet som ditt tema visar olika visuella element. Vissa teman kommer att inkludera stilar som hjälper redigeraren att se ut som din webbplats, andra kommer inte att göra det. Om ditt tema till exempel inkluderar ett sidofält kommer du inte att se det i redigeraren, vilket kan påverka bredden på ditt innehåll när det visas på din webbplats.

Varför är vissa inställningar tillgängliga på en av mina webbplatser, men inte på en annan?

Om du har WordPress.com Business-paketet på en webbplats kan det hända att du har tillägg som lägger till anpassade block i din redigerare. Dessa kommer inte att vara tillgängliga på en annan webbplats som inte har tillägget.

Vissa blockinställningar — ”wide” eller ”full-width” — måste stödjas av ditt tema. Medan samma block kommer att finnas på olika webbplatser kan de specifika inställningarna som du kan tillämpa för blocken skilja sig åt baserat på ditt aktiva tema.

Kommer jag fortfarande att kunna använda den gamla redigeraren?

Ja. Om du vill växla till det klassiska redigeringsprogrammet, klickar du på inställningsikonen . . . i det övre högra hörnet av redigeringsskärmen.

Klicka sedan på Växla till klassisk redigerare.

Nyare webbplatser har inte det här alternativet som standard, men om du vill växla till det klassiska redigeringsprogrammet och inte har alternativet kan du kontakta oss så kan vi hjälpa dig!

Fungerar kortkoder fortfarande?

Ja. Redigeraren kommer med ett kortkodsblock, som du kan använda för kortkoder precis som tidigare. I framtiden kommer många kortkoder att bli egna block.

Är den här redigeraren tillgänglig?

Vårt mål är att WordPress-redigeraren ska vara lika tillgänglig som tidigare redigerare, om inte mer. Vi vill att alla ska kunna använda den. WordPress standarder för hjälpmedelskodning säger att ”All ny eller uppdaterad kod i WordPress måste efterleva WCAG 2.0-riktlinjerna på nivå AA.” Det här är inget undantag. Om du stöter på ett tillgänglighetsproblem, kontakta oss.

Måste jag använda ett särskilt tema för den nya redigeraren?

Nej. Den nya blockredigeraren kommer att fungera med alla teman. Det kanske dock bara kommer att vara vissa teman som stödjer specifika layoutfunktioner (som ”wide”- och ”full width”-innehåll).

Var kan jag se en fullständig lista över tangentbordsgenvägar?

En fullständig lista över tangentbordsgenvägar finns i WordPress-handboken.