Skriva och redigera

WordPress-redigerare

Innehållsförteckning

Block
Lägga till ett block
Konfigurera ett block
Ändra en blocktyp
Ta bort ett block
Dokumentinställningar
Vanliga frågor

WordPress-redigeraren är en helt ny publiceringsupplevelse. Du kan använda den för att skapa sidor och inlägg med rikligt med media och enkelt kontrollera deras utformning. I stället för att du ska behöva tänka på att justera och organisera text, citat och bilder, har varje element av ett inlägg eller en sida nu sitt eget block – och du kan fokusera på att bara skapa.

Flytta, redigera och anpassa varje block, och redigeraren kommer att visa visuella element så som de kommer att se ut på din faktiska webbplats. Detta sparar tid åt dig som du tidigare kanske behövde lägga på att förhandsgranska och dubbelkolla ditt innehåll innan du klickade på knappen Publicera.

Om din redigerare inte ser ut som vad som beskrivs i detta dokument, kolla in den här hjälpsamma informationen om de olika redigerarna vi har.

Hur fungerar det?

Block

WordPress-redigeraren använder block för att förändra sättet som du skapar innehåll på: Den förvandlar ett enstaka dokument till en samling diskreta element med en struktur som är lätt att förstå och ändra.

Den nya redigeraren tillhandahåller en ny, enkel upplevelse för att skapa sidor och inlägg. Med block kan du snabbt lägga till och anpassa flera mediaelement och visuella element som tidigare krävde kortkoder, anpassad HTML-kod och inbäddningar.

↑ Innehållsförteckning ↑

Lägga till ett block

Det finns många blocktyper för dig att välja mellan, vilka du kommer att se organiserade efter kategori och senaste användning. Du kan redigera eller flytta varje block oberoende av de andra blocken, och enskilda block har ibland egna formateringsinställningar som ger dig ännu mer kontroll över utformning och funktioner.

Det finns flera sätt att lägga till block på och välja vilken blocktyp du behöver.

 1. Klicka på  till vänster om ett tomt block.
 2. Klicka på  längst upp till höger i redigeraren.
 3. Tryck på Enter/Retur-tangenten i ett valt block för att skapa ett nytt block under det.
 4. Klicka på  högst upp i mitten på ett befintligt block för att lägga till ett block ovanför det.
 5. Klicka på de tre punkterna precis ovanför ett valt block och välj att lägga till ett block ovanför eller under det aktuella blocket.

Standardblocktypen är ett stycke – som du kommer att använda för vanlig text –  men du kan även välja en annan blocktyp med valfri  -knapp. Du kan också söka efter block genom att skriva ett snedstreck följt av blocknamnet – till exempel  /bild eller /rubrik.

Genväg till blocktyp

Du kan dra runt block genom att klicka på och hålla inne sexpunktsrutnätet nära det övre vänstra hörnet av varje block, eller använda uppåt- och nedåtpilarna för att putta ett block ett steg i önskad riktning.

Flytta block

↑ Innehållsförteckning ↑

Konfigurera ett block

Varje block har sina egna inställningar. För att hitta dem, välj ett block: detta kommer att avslöja ett verktygsfält högst upp i blocket. Du kommer också att hitta ytterligare inställningar i sidofältet till höger i redigeraren.

Exempel på olika blockverktygsfält

Blockredigerare – Paragrafverktygsfält
Paragrafverktygsfält
Blockredigerare – Bildverktygsfält
Bildverktygsfält
Blockredigerare – Listverktygsfält
Listverktygsfält

Blockinställningar – Verktygsfält

Klicka på de tre punkterna till höger om blockverktygsfältet för ytterligare alternativ.

 1. Dölj blockinställningar stänger inställningsmenyn.
 2. Duplicera skapar ett andra block på samma sida med samma innehåll.
 3. Infoga före/efter lägger till ett nytt block före eller efter det aktuella blocket.
 4. Redigera som HTML växlar blocket till HTML-versionen av det så att du kan redigera HTML direkt. När du redigerar som HTML ändras detta alternativ till Redigera visuellt
 5. Lägg till återanvändbara block gör att du kan skapa ett block som kan användas på andra sidor som behåller blockets innehåll och stil.
 6. Ta bort block tar bort blocket från din sida/inlägg.
WordPress-redigerare – Blockredigerare
Blockinställningar

All kod kommer inte att fungera när du redigerar som HTML. Om din kod är välformad och utan fel kontrollerar du att den finns på listan över godkända HTML-taggar och att det inte är en begränsad kod, som JavaScript.

Blockinställningar – Sidopanel

Blockinställningarna till höger om din redigerare ger olika alternativ baserat på vilket block du använder.

På skärmbilden till höger, är det aktiva blocket en paragraf, så det finns alternativ för att ändra teckenstorlek, tecken- och bakgrundsfärg, samt avancerade alternativ för att skapa sidhoppningar eller lägga till en CSS-klass.

Om du inte ser blockinställningarna till höger om din redigerare klickar du på ikonen Inställningar bredvid knappen Publicera/Uppdatera för att expandera sidofältsmenyn.

WordPress-redigeraren – Inställningar
WordPress-redigeraren – Blockinställningar, sidopanel
Blockeringsinställningar i sidofältet innehåller ytterligare alternativ som är specifika för blocket du redigerar.

↑ Innehållsförteckning ↑

Ändra en blocktyp

Vad gör jag om jag vill ändra en blocktyp? Inga problem: du kan göra om varje block till en annan liknande eller relaterad blocktyp. Till exempel, ändra ett stycke till en rubrik, en lista eller ett citat.

Ändra och konfigurera block

↑ Innehållsförteckning ↑

Ta bort ett block

För att ta bort ett block, välj blocket och klicka på de tre punkterna direkt ovanför det. Bland inställningarna kommer du att se alternativet att ta bort blocket.

Ta bort ett block

↑ Innehållsförteckning ↑

Dokumentinställningar

Till höger i blockredigeraren, i menyn Dokumentinställningar kan du lägga till taggar och kategorier, välja en utvald bild, se och ändra status på ditt inlägg, med mera – dessa alternativ tillämpas på hela sidan eller inlägget.

Klicka på nedåtpilen bredvid varje rubrik i Dokumentinställningar för att redigera de specifika alternativen.

WordPress-redigeraren – Dokumentinställningar
Dokumentinställningar

Om du inte ser Dokumentinställningar till höger om blockredigeraren så klickar du på Inställningar-ikonen överst till höger för att öppna Dokumentinställningarna. 

WordPress-redigeraren – Inställningar
Fler alternativ

Anpassa din redigeringsupplevelse till att passa dina behov via de tre punkterna till höger om inställningsikonen.

Visa

Ger alternativ för var blockverktygsfält visas när du redigerar.

Redigerare

Du är som standard i det visuella redigeringsverktyget. Byt till kodredigeraren för att visa hela sidan i HTML-kod.

All kod kommer inte att fungera när du redigerar som HTML. Om din kod är välformad och utan fel kontrollerar du att den finns på listan över godkända HTML-taggar och att det inte är en begränsad kod, som JavaScript.

Verktyg

Hantera befintliga återanvändbara block, kopiera allt innehåll som ska klistras in till en annan sida, eller läs om kortkommandon.

Alternativ

Välj vilka dokumentinställningar som visas i sidofältet.

WordPress-redigeraren – Fler alternativ
Fler alternativ

↑ Innehållsförteckning ↑

Vanliga frågor

När kommer WordPress-redigeraren att vara tillgänglig på WordPress.com?

Det är den redan! När du skriver eller redigerar ett inlägg, titta i sidofältet efter uppmaningen att prova den nya redigeraren och klicka på knappen ”Läs mer”. När du provar den nya WordPress-redigeraren kommer den att ställas in som din standardredigerare om du inte väljer att växla tillbaka till den klassiska redigeraren.

Ser du inte uppmaningen i redigeraren? Du kan hitta den i din WP-admin-panel, som du når genom att lägga till /wp-admin i slutet av din webbplatsadress. Väl där kommer du att se en banner med alternativet att prova den nya WordPress-redigeraren.

Finns det möjlighet att redigera inlägg och sidor direkt på webbplatsen med den nya redigeraren?

Nej. Den här redigeraren ersätter de befintliga inläggs- och sidredigerarna. Det är en representation av vad webbplatsbesökare ser på din webbplats förstasida. Layouten och den visuella upplevelsen ligger dock mycket närmare hur saker och ting ser ut på den offentliga sidan av din webbplats.

Hur redigerar jag HTML i WordPress-redigeraren?

Det finns ett Anpassat HTML-block som du kan lägga till om du vill skapa din egen HTML-kod.

Andra alternativ för att redigera HTML-kod i WordPress-redigeraren hittar du här.

All kod kommer inte att fungera när du redigerar som HTML. Om din kod är välformad och utan fel kontrollerar du att den finns på listan över godkända HTML-taggar och att det inte är en begränsad kod, som JavaScript.

Hur kommer mitt befintliga innehåll att se ut?

Ditt befintliga innehåll ska se likadant ut som tidigare. Om du redigerar ett befintligt inlägg eller en befintlig sida i den nya redigeraren kommer allt innehåll att placeras i ett klassiskt block, som kommer att behandla det på samma sätt som den tidigare redigeraren gjorde.

Varför ser mitt innehåll inte likadant ut i redigeraren som på webbplatsen?

Det kan hända att du ser en viss skillnad mellan ditt innehåll i redigeraren och ditt innehåll på webbplatsen, vilken i huvudsak beror på sättet som ditt tema visar olika visuella element. Vissa teman kommer att inkludera stilar som hjälper redigeraren att se ut som din webbplats, andra kommer inte att göra det. Om ditt tema till exempel inkluderar ett sidofält kommer du inte att se det i redigeraren, vilket kan påverka bredden på ditt innehåll när det visas på din webbplats.

Varför är vissa inställningar tillgängliga på en av mina webbplatser, men inte på en annan?

Om du har WordPress.com Business-paketet på en webbplats kan det hända att du har tillägg som lägger till anpassade block i din redigerare. Dessa kommer inte att vara tillgängliga på en annan webbplats som inte har tillägget.

Vissa blockinställningar — ”wide” eller ”full-width” — måste stödjas av ditt tema. Medan samma block kommer att finnas på olika webbplatser kan de specifika inställningarna som du kan tillämpa för blocken skilja sig åt baserat på ditt aktiva tema.

Kommer jag fortfarande att kunna använda den gamla redigeraren?

För tillfället, eftersom vi introducerar WordPress-redigeraren så kommer du att kunna växla mellan WordPress-redigeraren och det klassiska redigeringsprogrammet för inlägg och sidor. En del övriga innehållstyper kan kräva det äldre redigeringsprogrammet.

Om du vill växla till det klassiska redigeringsprogrammet, klickar du på inställningsikonen . . . i det övre högra hörnet av redigeringsskärmen.

Klicka sedan på Växla till klassisk redigerare.

Fungerar kortkoder fortfarande?

Ja. Redigeraren kommer med ett kortkodsblock, som du kan använda för kortkoder precis som tidigare. I framtiden kommer många kortkoder att bli egna block.

Är den här redigeraren tillgänglig?

Vårt mål är att WordPress-redigeraren ska vara lika tillgänglig som tidigare redigerare, om inte mer. Vi vill att alla ska kunna använda den. WordPress standarder för hjälpmedelskodning säger att ”All ny eller uppdaterad kod i WordPress måste efterleva WCAG 2.0-riktlinjerna på nivå AA.” Det här är inget undantag. Om du stöter på ett tillgänglighetsproblem, kontakta oss.

Måste jag använda ett särskilt tema för den nya redigeraren?

Nej. Den nya blockredigeraren kommer att fungera med alla teman. Det kanske dock bara kommer att vara vissa teman som stödjer specifika layoutfunktioner (som ”wide”- och ”full width”-innehåll).

Genvägar

En fullständig lista över genvägar finns i WordPress-handboken.