Tags » Wetenschap

Dictatuur van de wetenschap

Lieve kiezer,

Er is veel gebeurt. Ik had maar 156 stemmen gehaald, maar we deden natuurlijk maar in 6 districten mee. Toch wil ik deze kiezers bij deze hartelijk bedanken. 786 woorden meer

Tja. (Over ruimtedocumentaires).

Af en toe kijk ik op de documentairezenders programma’s over het heelal zoals “Wonders of the Universe”, “Through the Wormhole” en meer van dat moois. Vol enthousiasme vertellen wetenschappers over wat er allemaal te doen is in ons straatje, de Melkweg, en daarbuiten. 492 woorden meer

Digitaldolf

Mens-dierrelatie, zoönosen en de recente COVID-19 pandemie

Onze gezondheid is afhankelijk van biodiversiteit. Wij zijn afhankelijk van ecosystemen en de diensten die deze ecosystemen aan ons geven. Gezondheid van dieren, mensen en planten hangt met elkaar samen. 40 woorden meer

Dierzaamheid

Systeemresultaat

Lieve kiezer,

Ik ben nog steeds helemaal verliefd op Vrij en Sociaal Nederland www.vrijensociaal.nl, ondanks de lichte crisis die is ontstaan in onze partij. Daar wil ik het nu niet over hebben; we gaan zaterdag waarschijnlijk lekker mediteren met de club, als de zoomwerkgroep dat ook leuk vind, en maandag is dan de ontknoping. 673 woorden meer

Nieuw centrum wil dieren serieus nemen

In de natuurwetenschappen worden dieren als objecten bestudeerd, en in de sociale- en de geesteswetenschappen staat de mens centraal. Het nieuwe Centrum voor DierMens Studies wil in de wetenschap meer aandacht voor de relatie tussen beide, waarbij ook dieren als actieve, sociale en intelligente individuen worden beschouwd. 304 woorden meer

Dierzaamheid

Wat is eigenlijk voor- of achteruitgang? @volkskrant #wetenschappelijkeontwikkeling #nietopvoorhand:beter

Stelling: Een column over een onderzoeksaanvraag (voor sessies op een Europees congres over milieugeschiedenis) deed mij herinneren aan mijn eigen studieperiode waarin ik onderzoek deed naar de parlementaire geschiedenis in de 19e eeuw, om de toenmalige parlementaire debatten te analyseren. 314 woorden meer

Politiek

Pandemie kan ook hier beginnen

Lees hier het artikel uit Dagblad De Limburger, 17 december 2021

Respect voor dieren en de natuur is een eerste belangrijke stap naar een duurzame wereld.
Dierzaamheid