Tag » Simboli

PARAZIT

Kod priče mi je bitan oblik. A oblik mora biti različit od priče do priče. Jedinstven. I neponovljiv. Kao pahulja. Zato dragi tvorci filmova, ja sam gledalac do kog treba da doprete…vaš krajnji proizvod mora,na ovaj ili onaj način, da stigne do mene. 640 altre parole

Umetnost onoga koji stvara

Čitajući reportaže i tekstove povodom izložbe “Jedan slikar – 12 fotografa, 24 umetnička dela, nisam mogla, a da se ne setim fotografija koje je jedan od učesnika ove izložbe uradio za Akademsko kulturno umetničko društvo “Branko Krsmanović” u Beogradu. 737 altre parole

Psihologija

Lotos

Photo by Jay Castor on Unsplash

“Lotos je duboki simbol Istoka gde se ističe da treba tako živeti da ne dozvolimo svetu da nas zatruje… Cvet nastaje iz blata u vodi, a ipak ostaje neokaljan. 475 altre parole

Hajde Da Svet Učinimo Lepšim

Batti forte cuore

Sembra così semplice poter rispondere a questa domanda “Il mio cuore sta bene, batte ancora e sembra andare ad un ritmo costante, BUM BUM BUM.” La verità però è tutta un’altra storia, molte volte mi sembra di perdere qualche battito, qualche attimo di vita irrecuperabile. 484 altre parole

DCA