Etiquetas » Category Posts Columns

ልፍንቲ ፡ ብ ክብሮም ግረነት  

ልፍንቲ ፡

ክብሮም ግረነት

                      ልፍንቲ ማለት በቲ ልሙድ ትግርኛ ፣ ከም ኣብነት ክልተ ሓረስቶት ሓድ ሓደ ኣብዑር ዝውንኑ፣ ልፍንቲ ገይሮም ሓደ መዓልቲ ሓደ ክሓርሶም ይውዕል ድሕሪኡ ከኣ እቲ ክልኣይ ሓረስታ ክሓርሶም ይውዕል ። ብእብረ ማለት እዩ። ምክንያቱ  ኣብ ገለ ክፋል ሕብረተሰብና ብሓደ ብዕራይ ምሕራስ ልሙድ ስለ ዘይኾነ ። ስለዚ እቶም ክልተ ሓረስቶታ  ውዑሎም ናይ መሬት ዋንነት ኣይኾነን እንታይ ደኣ ክልቲኦም ናይ ሓባር ጥቅሚን ረብሓን ስለ ዘለዎም እዮም ። ብከምዚ ኣጋባብ ተሓባቢሮም እንተ ዘይሰሪሖም ጥሜት ኣብ ስድርኦም ኣትዩ ክሳቅዮም ስለ ዝኾነ እዩ ።ኣብ ካሊእ ስርሓት እውን ምልፋን ከምዘሎ ምግንዛብ ከድልየና እዩ ። ስለዚ ቅቡል መርገጽን ዝድገፍ ሓሳብን እዩ ።ስለዚ ልፍንቲ ማለት ፣መሬት ኤርትራ ንኤርትራውያን ፣ መሬት ትግራይ ከኣ ንተጋሩ እዩ ። 704 palabras más

Category Posts Columns

ጽውጽዋይ ምስሓብ ኤርትራ ካብ ትግራይ፣ ግን ከኣ፡ እቲ ዶብ ኣበይ ኢዩ? ብ መስፍን ሓጎስ

ጽውጽዋይ ምስሓብ ኤርትራ ካብ ትግራይ፣ ግን ከኣ፡ እቲ ዶብ ኣበይ ኢዩ?

ብ መስፍን ሓጎስ

ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ፡ ኣቢዪ ኣሕመድ፡ ብ23 መጋቢት 2021 ኣብ ኣኼባ ወከልቲ ህዝቢ ንዝቐረበሉ ሕቶታት ካብ ዝሃቦ መልሲታት፡ ንተሳትፎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኲናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ብወግዒ ኣሚኑ። ይኹን’ምበር፡ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወጽእ ግዜ ክወስድ ምዃኑ’ውን ተኣሚቱ። ሰለስተ መዓልታት ድሕሪኡ፡ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር፡ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ ኢትዮጵያ ክስሕብ ተሰማሚዑ፡ ሓይሊታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዘሎ ዶብ ብቕጽበት ክሕልዎን ክቆጻጸሮን ኢዩ፡ ዝብል መግለጺ ኣውጺኡ። እዚ ብሳላ ሓያል ጸቕጢ ኣውሮጳዊ ሕብረትን ምምሕዳር ባይደንን፡ ድሕሪ ናይ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ኣሉታ ዝተረጋገጸ ተሳትፎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኲናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ’ዩ። እቲ መግለጺ ብዙሓት ኣገደስቲ ሕቶታት ዘልዕል’ዩ። ሓደ ካብኡ፡ ጠንቂ ግጭት ኢትዮጵያ-ኤርትራ ንዝዀነን፡ ንምዝዛሙ ወይ ምቕጻሉ ዝውስንን ኢዩ። 1.031 palabras más

Category Posts Columns

ድሕሪ መጋረጃ ተሓቢእኻ ፡ ተልእኾ ምፍጻም    ብ ክብሮም ግረኔት

ድሕሪ መጋረጃ ተሓቢእኻ ፡ ተልእኾ ምፍጻም

ኣብዛ እንነብረላ ዘሎና ዓለም ብኣሸሓት ዝቁጸሩ ጋዜጠኛታት ተዋፊሮም ይርከቡ ። ስርሖም ከኣ ብቁርጡው ኣጋባብ ሓቀኛ ዜና ናብ ህዝቢ ዓለም ምዝርጋሕ እዪ ። ኣብዚ ዘሎናዮ መድርኽ ይኹን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘናቁት ሓቅነት ዘይብሉ ወሬ ወዲ ወሬ እናዘርግሑ ወዲ ሰብ ከምዝሃልቅ ዝገበሩን ይገብሩ እውን ኣሎው። ኣብ ሞያ ጋዜጠኝነት ዝወፍሩ እሞ ብስነ ምግባር እተሃንጹ ኣብ መንጎ መንግስቲ ህዝብን ዘሎ ርክብ ኣብ ምድልዳሉ ዓቢይ ተራ ኣሎዎም ። ኣብ ኣሜሪካ ዝበዝሑ ኣብ ምሕደራን ፊናንስ ዝፍጸሙ ገበናት ናብ ቓሊዕ ዘውጽኡ  ህዝባዊ መድያታት እዮም ። ስለዚ ከኣ እዮም ከም 4ይ ትካል መንግስቲ ዝርኣዩ 591 palabras más

Category Posts Columns

ደወል

ደወል ብ ፍትዊ ክፍለ ምስ ብዙ ቡቱኞ
ደወል (ቃጭል) ማለት፣ ተወቒዑ ብድምጺ ናይ ስራሕ ወይ ናይ ዕረፍቲ ግዜና ከም-ዝኣኸለ እንዝከረሉ ሓጺን እዩ፡ኢሎም ይገልጽዎ
ጸሓፍቲ መዝገበ ቃላት ፡፡
967 palabras más

Category Posts Columns

ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ልዑላውነትን ነጻነትን ኤርትራ ኣመልኪቱ ዝሃቦ-ንህዝቢ ኤርትራ ጸርፊ ዝኾነ ቃል ኣጥቢቕና ንኹንን!

ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ልዑላውነትን ነጻነትን ኤርትራ ኣመልኪቱ ዝሃቦ-ንህዝቢ ኤርትራ ጸርፊ ዝኾነ ቃል ኣጥቢቕና ንኹንን!

ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፣ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣምባሳዶር ዲና ሙፍቲ ብ29 መጋቢት 2021 ንጋዜጠኛታት ዝሃቦ ሓደገኛ መግለጺ፣ ኣትሪሩ ይኹንን። ኣምባሳዶር ሙፍቲ ኣብ መግለጺኡ:- “ጽባሕ ኤርትራውያን ነፍሲወከፎም ብዛዕባ ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈልዩሉ መዓልቲ እንተዝሕተቱ፣ ከም ዘየኽብርዎነ ዘይፈትዉዎን ምተዛረቡ። ንሕና እውን ከምኡ፤” 498 palabras más

Category Posts Columns

መግለጺ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ኣብ ዝኽሰቱ ዘለዉ ወስታታት ምጥሓስ ልዑላውነት ሃገረ-ኤርትራ

ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን (ውሓኤ) Organization of Eritrean Unity

መግለጺ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ኣብ ዝኽሰቱ ዘለዉ ወስታታት ምጥሓስ ልዑላውነት ሃገረ-ኤርትራ

ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን (ውሓኤ) ነዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ እዚ ዝስዕብ መግለጺ የውጽእ:: ህዝቢ ኤርትራ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ ኣካይዱ፣ ክቡራት ደቁ ከፊሉ ሃገር ኣውሒሱ እዩ። ብመገዲ ህዝባዊ ወኸሳ ጌሩ ርእሰ ውሳነ ብምክያድ፣ ንኤርትራ ማዕረ ኩለን ሃገራት ኰይና ኣባል ኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ ከም ትኸውን ገይሩዋ እዩ። ግዝኣታዊ ዶባቱ ኣጠንቂቑ ፈሊጡ ዝሕልወሉን ውሽጣዊ ጸጥታኡ ኣረጋጊጹ ሕጊ ዘውጽኣሉ ስርዓተ-መንግስቲ ክተክል ግን ኣይተዓደለን። እንታይ ደኣ ብህዝቢ ከም ዝተመረጸ መንግስቲ ዝብል ስም ሒዙ ቅሉዕ ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘካይድ ጉጅለ (ህግደፍ) ተደኩኑ ይርከብ። እዚ ካብ ደርጊ (ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት) ዝገደድ ወተሃደራዊ ጉጅለ’ዚ ንኤርትራ ብግበር ኣይትግበር ዝብል መርሆ ወሃደራዊ ትእዛዝ ህዝቢ ዘጽንት ዘሎ ምዃኑ ጸሓይ ዝሃረሞ ሓቂ እዩ። ኣብ ኤርትራ ኩሎም ንደቂ-ሰባት ኣድለይቲ ዝዀኑ መሰረታዊ ኣድማሳዊ ሰብኣዊ፡ ቊጠባውን ማሕበራውን፡ ሲቪላውን ፖለቲካውን መሰላት ተሓሪሞም ይርከቡ። ብርግጽ ብተስፋ ናብ ህንጸትን ልምዓትን ክጥምት ዘይተዓደለ ህዝቢ ምዃኑ ህዝብና ዝሓልፎ ዘሎ ዘስካሕክሕ ኲነት ምስክር እዩ። እዚ ከይኣክል ኣብ ጸጽባሕ ውግኣት እንዳጻሕተረ ህዝብና ኣደዳ መስዋእቲ: ስንክልና፡ ስደት ወዘተ ገይርዎ ይገብሮ ከኣ ኣሎ። 489 palabras más

Category Posts Columns