Etiquetas » 2009

Newport, Gwent, Wales, UK; July 19, 2009

Date of Sighting: 19-Jul-09 01:22

Location of Sighting: Newport, Gwent

Brief Description of sighting: A bright, reddish light travelling W to E, below cloud level. It made no sound. 20 palabras más

UFO Sighting

London, England, UK; July 19, 2009

Date of Sighting: 19-Jul-09

Location of Sighting: London, Greater London

Brief Description of sighting: 10-15 circular objects.

UFO Sighting

River Severn, Gloucestershire, England, UK; July 18, 2009

Date of Sighting: 18-Jul-09 22:35

Location of Sighting: River Severn Gloucestershire

Brief Description of sighting: A UFO of orangey/red colour. It hovered and moved slightly in the direction of Stroud, then suddenly dropped downwards.

UFO Sighting

ปัจจัยที่ฆ่า Agility ในองค์กร

29 November 2009

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้นำเสนอหลักการและแนวคิดของคำว่า Agility มาเล่าสู่กันฟังนะครับ ซึ่งเนื้อหาหลักๆ นั้นนำมาจากที่ผมได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในวิทยากรของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศ ไทยหรือ TMA เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีเนื้อหาในสัปดาห์ที่แล้วเพียงแต่เป็นการนำเสนอ ให้เห็นถึงหลักการและแนวคิดของคำว่า Agility ซึ่งเป็นที่พูดถึงกันเยอะพอสมควร สัปดาห์นี้ผมจะขอนำเสนอต่อว่าการที่องค์กรไม่มีความ Agility นั้นคือมีความอุ้ยอ้าย เชื่องช้า และไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นมีอะไรบ้าง ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ยังไม่ได้นำเสนอในงานสัมมนาของ TMA ที่ผ่านมา 152 palabras más

Strategy

ยุทธศาสตร์ของสิงค์โปร์ที่ปรับเปลี่ยนไป

8 November 2009

ในขณะที่ประเทศไทยยังมีสถานการณ์ความขัดแย้งของกลุ่มการเมืองในประเทศ รวมทั้งสถานการณ์กับประเทศเพื่อนบ้าน วันนี้เรามาดูยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านเราอีกประเทศหนึ่งดีกว่านะครับ พออ่านแล้วท่านผู้อ่านก็อย่าเพิ่งถอนหายใจและสงสารประเทศตนเองนะครับ วันนี้เรามาลองศึกษาและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของประเทศสิงค์โปร์กันดีกว่าครับ เผื่อจะได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของผู้บริหารประเทศ

เวลาท่านผู้อ่านนึกถึงประเทศสิงค์โปร์ ท่านผู้อ่านนึกถึงอะไรบ้างครับ? เรามักจะนึกถึงประเทศที่สะอาด กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เคร่งครัด เป็นประเทศที่มีชื่อในเรื่องของการไม่คอรัปชั่น นึกถึงถนนช็อปปิ้ง นึกถึงเกาะเล็กๆ ที่ไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติใดๆ แต่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองขึ้นมาได้จากการค้าขาย หลายคนที่มีโอกาสไปทำงานที่สิงค์โปร์เป็นระยะเวลาหนึ่งก็อาจจะนึกถึงเมืองที่ดูเป็นระเบียบ แต่ในขณะเดียวกันก็น่าเบื่อ และขาดสีสัน ขาดความวุ่นวายของกรุงเทพหรือฮ่องกง ในขณะที่รายสำคัญของสิงค์โปร์ก็มาจากการท่องเที่ยวและการค้าขาย สรุปว่าภาพลักษณ์ของประเทศสิงค์โปร์ในสายตาของคนทั่วๆ ไปและนักท่องเที่ยวนั้นเป็นประเทศที่สะอาด เรียบร้อย ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และเน้นการช็อปปิ้ง 234 palabras más

Strategy

ห้า “U N” อันตราย

1 November 2009

วันนี้ผมมีคุณสมบัติที่น่าเป็นห่วงห้าประการมานำเสนอครับ โดยคุณสมบัติเหล่านี้ถือเป็นทั้งคุณสมบัติของบุคคลและคุณสมบัติขององค์กรที่ถือเป็นคุณสมบัติที่ไม่ควรจะมี และถ้าบุคคลหรือองค์กรไหนมีแม้เพียงข้อเดียวก็น่าเป็นห่วงแล้วครับ และยิ่งถ้าบุคคลหรือองค์กรใดก็ตามมีครบทั้งห้าประการ เรายิ่งสามารถมองเห็นทางหายนะหรือความล่มสลายของบุคคลหรือองค์กรผู้นั้นอยู่ไม่ไกลแล้วครับ คุณสมบัติทั้งห้าประการนั้นผมเรียกเป็นภาษาไทยว่า “ห้าอัน” ซึ่งจริงๆ แล้วมาจากภาษาอังกฤษคือ ‘Un’ ห้าประการนั้นเองครับ โดยคุณสมบัติทั้งห้าอันนั้นประกอบไปด้วย Unteachable, Untouchable, Unreliable, Uncontrollable, Unable คุณสมบัติทั้งห้าประการนั้นเป็นภาษาอังกฤษที่แปลได้ง่ายและตรงตัวครับ ดังนั้นเรามาดูคุณสมบัติที่อันตรายทั้งห้าประการกันนะครับ

อันตรายประการแรกคือ Unteachable ก็คือพวกที่ไม่สามารถสอนได้นั้นเองครับ บุคคลที่มีคุณสมบัติในข้อนี้ไม่ได้หมายถึงพวกที่สมองไม่ดีจนสอนไม่ได้นะครับ แต่หมายถึงพวกที่ไม่พร้อมและไม่ยอมรับต่อการสอนจากผู้อื่นหรือเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ คนประเภทนี้จะมีความเขลาและความหลงตนเองคิดว่าตนเองเก่งสุด ฉลาดสุด รอบรู้สุด ดังนั้นคนเหล่านี้จึงไม่พร้อมและไม่สามารถที่จะรับฟังคำแนะนำ คำสั่งสอนจากผู้อื่น และนอกเหนือจากการไม่พร้อมที่จะเรียนรู้จากผู้อื่นแล้ว คนประเภทนี้ยังไม่ให้ความสำคัญกับการมุ่งมั่นและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง คนประเภทนี้จะมีความยึดติดกับจิตที่ปรุงแต่งขึ้นมา และมีความยึดมั่น ถือมั่นอยู่ความรู้เดิมๆ ที่ตนเองมีมา และไม่เคยยอมรับว่าตนเองยังมีความไม่รู้อยู่ เรียกว่าทำตนตรงข้ามกับคำสอนของ โซคราตีสที่ว่า The only true wisdom is in knowing you know nothing หรือแปลเป็นไทยว่าความฉลาดที่แท้จริงนั้นคือการรู้ว่าตนเองไม่รู้อะไรเลย 146 palabras más

2009

Reading Books (Collected): The Secrets of the Immortal Nicolas Flamel: Deel 1 (Michael Scott)

Auteur: Michael Scott
Nederlands – Paperback

Intro:

De Nicholas Flamel serie kwam in mijn leven toen ik de Alchemist van Michael Scott in een stations boekenzaak in Amersfoort vond. 625 palabras más

All Of The Above