Ετικέτες » Historic Themes

THE SARDENIAN KRITARCHIES,ARAGON AND NEAPOLIS,BECAUSE KRITIS IS THE JUDGE IN HELLENIC DIALECTS

Crown of Aragonand the Sardinian Judicatures

Among the least-known political entities of medieval Europe—forget Livonia, Wallachia and Great Moravia!—are the Crown of Aragonand the  4.644 επιπλέον λέξεις

HISTORIC THEMES

WHO ARE THE RU(M-A)SSIANS? (1)

RELATED TO AN OLDER POST (https://spacezilotes.wordpress.com/2014/10/27/about-red-roossioi-e-ru%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B8-verb-histeemi/)

THE VIKINGS IN RUSSIA

Steven Lowe

The Vikings came to Russia through the trade routes from Sweden down the Russian rivers, particularly the Don and the Dnieper, which led south to the markets of Bulgar, Khazaria, Byzantium and the Caliphate. 1.684 επιπλέον λέξεις

HISTORIC THEMES

PANTOU HELLEENES CAR TOUTOI POIOUSIN TAS HELLADAS (α)

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΣΠΑΡΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΟΛΙΔΕΣ ΝΗΣΟΙ

Το περίφημο «αγγείο του Αριστόνοθου» (περί το 700-660 π Χ ), το οποίο κατασκευάσθηκε στη Μεγάλη Ελλάδα από τον Αριστόνοθο και ανακαλύφθηκε στην Καίρη της Ετρουρίας. 1.268 επιπλέον λέξεις
HISTORIC THEMES

minyes k aksenos pontos (3)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 28.5.2020)

8- ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ή «ULU-BURUN»

Το ναυάγιο από την Εποχή του Χαλκού του «Ulu Burun » δείχνει πώς τα ερείπια ενός μόνο πλοίου μπορεί να μετατρέψει την γνώση των αρχαιολόγων της εποχής. 1.465 επιπλέον λέξεις

HISTORIC THEMES

THE HELLENIC FRATORIA OF THE SPANISH Ουασκόνων(Βάσκοι) (d)

(being continued from 23/4/20)

The Cayce readings relate that a migration of Atlanteans fled the final destruction of their last remaining island just prior to 10,000 B.C. 4.782 επιπλέον λέξεις

HISTORIC THEMES