Η Κομοτηνή, πρωτεύουσα της Θράκης βρίσκεται στο ΒΑ τμήμα της Ελλάδας, στον νομό Ροδόπης. Με την ύπαρξη της να βεβαιώνεται από την αρχαιότητα, το μικρό βυζαντινό οχυρό των κατοίκων αναδείχθηκε σε σημαντικό αστικό κέντρο στην Υστεροβυζαντινή περίοδο. 333 επιπλέον λέξεις