Ετικέτες » ΕΛΛΑΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΓΡΑΙΚΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ ΗΤΟΙ Η ΜΙΚΡΑ ΕΛΛΑΣ (VIII)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 7/4/2020)

Οι Ετρούσκοι χρησιµοποίησαν τον πλούτο που συγκέντρωσαν από το εµπόριο
για να κτίσουν οργανωµένες οικιστικά πόλεις µε κατοικίες, εργαστήρια, ναούς αλλά
και νεκροταφεία. 2.296 επιπλέον λέξεις

HISTORIC THEMES