Ετικέτες » Διαδίκτυο

Ο ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (4)

(ΣΥΝΕΧEIA APO 15/09/19)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Το τεχνολογικό υπόβαθρο του Διαδικτύου των Πραγμάτων
Για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους οι διασυνδεδεμένες συσκευές χρειάζονται μια
κοινή τεχνική γλώσσα, ένα κοινά αποδεκτό και κατανοητό πρωτόκολλο 2.595 επιπλέον λέξεις

Computers And Internet

Online Teaching - 3 Tips for Teachers

Greek

Online εκπαίδευση – 3 συμβουλές για δασκάλους

👩‍💼 Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να ανταπεξέλθουν στη νέα πραγματικότητα της online εκπαίδευσης;

✔ Προετοιμάζουμε το υλικό μας … 279 επιπλέον λέξεις

παιδιά