Ετικέτες » θρησκεία

Orthodox Scholars Preach: Sunday of the Myrrh-Bearing Women 

This week’s sermon for the Sunday of the Myrrh-Bearing Women is given by George Demacopoulos, Co-Director of the Orthodox Christian Studies Center and the Fr. John Meyendorff & Patterson Family Chair of Orthodox Christian Studies at Fordham University. 106 επιπλέον λέξεις

Blog

Ίχνη της λατινοκρατίας στο Αιγαίο Η περίπτωση των «Αναπαραστάσεων» στην Πάρο Και οι σύγχρονες προεκτάσεις τους

Γράφει ο Σ.Π

Μυστικός Δείπνος

«Αναπαράσταση», την Μεγάλη Παρασκευή του 2022, στη Μάρπησσα Πάρου

Το άρθρο βασίζεται στο προσωπικό μας βίωμα ως επισκέπτη αλλά κι ως «κοινωνό» στις λεγόμενες «αναπαραστάσεις» των «Παθών του Ιησού» σε χωριά της Πάρου την Μ.Παρασκευή, που κατά την γνώμη μας είναι πιθανό να επιβιώνουν ως κατάλοιπο της λατινοκρατίας σε αυτό το νησί. 941 επιπλέον λέξεις

ιστορία

Συγκλονιστικός λόγος Ηλία Μηνιάτη εις το Σωτήριον Πάθος. Διαβάζει ο Γέρων Αλέξιος Ξενοφωντινός.

Ἠλίας Μηνιάτης (1669-1714): κληρικός, συγγραφεὺς καὶ ἐκκλησιαστικὸς ῥήτωρ ἐκ Κεφαλληνίας. Διετέλεσεν Ἐπίσκοπος Κερνίτσης καὶ Καλαβρύτων.

Blog

Σταθμοί στη Μ. Εβδομάδα: Η Μεγάλη Δευτέρα

Ο Νίκος Γκουράρος συζητά με τον Καθηγητή Χρήστο Οικονόμου, Πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας, για τα γεγονότα και τα πρόσωπα των Παθών του Κυρίου και της Αναστάσεως μέσα από τα κείμενα της Αγίας Γραφής, σύμφωνα με την πατερική ερμηνεία και διδασκαλία.

Πηγή

Blog

Ερμηνεία της Κυριακής των Βαίων από τον Μητροπολίτη Λεμμεσού

Ευαγγέλιο Κυριακής των Βαΐων – Κατά Ιωάννη, ΙΒ'(12) 1-18

Ὁ οὖν ᾿Ιησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 293 επιπλέον λέξεις

Blog

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ (ix)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ  03/07/19)

-«Οι δυστυχίες ενώνουν τους ανθρώπους» Αριστοτέλης. -«ατυχούντι συνάχθου» Δελφικό παράγγελμα. Επίσης, Ηράκλειτος (Ανθ. Στοβ.) Να συμπάσχεις με αυτόν που ατυχεί. -«..την προς αλλήλους ομόνοιαν..» … 2.788 επιπλέον λέξεις
Ideologic Matters