Alam na nating lahat na si Antonio Contreras ay produkto ng UPLB College of Forestry and Natural Resources. Sinasabi na may kaso ng plagiarism kaya naman napatalsik sa pagtuturo sa UPLB nuon. 134 weitere Wörter