Tags » Fanfictions

Something Happy, Called Love (2nd Chapter)

Title: Something Happy, Called Love

Cast:

- Kai /(EXO)

-Katou Jung (O/C)

Genre: Romance, Angst (maybe)

Rating: PG 15+

NB: poster will release soon and sorry if my words isn’t really nice to hear/read. 3,779 more words

EXO

actually, i'm still in love with you.

tớ luôn cố tình mặc chiếc áo cậu tặng vào những ngày tớ trở về nước.

nếu trùng hợp hôm đó tớ ở thành phố, tớ sẽ đi lang thang nhiều nơi, chủ yếu là để xem trái đất này tròn như vậy, chúng ta có thể gặp nhau không. 1,009 more words

Fanfictions