Tags » An

  Thi thoảng là xem lại. Cái điệu bộ làm tôi phát điên. Đứa ngốc này, có phải em mới 15 không. Nhớ quá đi T__T

An

See you when I see you oh (s)Cambodia!

“Coba aja perhatiin pas lo nyebrang perbatasan Thailand ke Kamboja, Fal. Lo bakal ngerasain beda banget, kayak go back to Indonesia 30 years back!”

- Randy Raditya, expat Indonesia di Thailand yang pernah ngerasain tugas ke hampir semua negara di Asia bagian Tenggara.

408 more words

 Đoạn video làm tôi cười toe toét. Thế mà: Điều gì quá ngọt ngào đôi khi vẫn cho ta lo sợ rõ rệt dù nhỏ nhoi. 100 more words

An

9.7.14 - the 23rd Sunday in Ordinary Time

First day of TNTT!

First day of TNTT!

FIRST DAY OF TNTT!

Welcome back everyone, and welcome to our new year of #LoveInAction!

For the first day we’ll go over rules and expectations in an effort to set up a structured year, and we’ll also play some ice-breaker games in order to get to know each other’s names! 654 more words

AN